Natalia Pyclik

Natalia Pyclik

Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (nr certyfikatu 1345). Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim oraz całościowego, 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo – behawioralnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. 

W swojej pracy korzystam z metod o udowodnionej naukowo skuteczności, jednakże mając na uwadze indywidualne doświadczenia każdego człowieka skupiam się przede wszystkim na stworzeniu z pacjentem empatycznej relacji, aktywnie towarzysząc w procesie zdrowienia, pokonywania życiowych trudności oraz osiągania zaplanowanych w trakcie terapii celów.

Natalia Pyclik – ZnanyLekarz.pl

Pracuję głównie z pacjentami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami nastroju (depresja, dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa – ChAD), zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, napady paniki, fobia specyficzna, agorafobia, fobia społeczna), zaburzeniami obsesyjno – kompulsyjnymi – OCD, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się), zaburzeniami osobowości, dysfunkcjami seksualnymi oraz uzależnieniami behawioralnymi. Pomagam również osobom będącym w kryzysie oraz zmagającym się z traumatycznymi wydarzeniami (PTSD, cPTSD), jak również cierpiącymi na dolegliwości psychosomatyczne, zaburzenia snu, doświadczającym przewlekłego bólu czy przejawiających trudności w codziennym funkcjonowaniu (nadmierny perfekcjonizm, problemy w regulacji emocji, trudności interpersonalne). Zważywszy na przebieg dotychczasowej kariery, oferuję specjalistyczną pomoc pacjentom neurologicznym, kardiologicznym, onkologicznym.  Wspieram osoby doświadczające straty i będące w żałobie (śmierć bliskiej osoby, poronienie, utrata dziecka) oraz w sytuacji niepłodności, poddające się procedurze in vitro. 

Specjalizuję się w diagnozie i terapii ADHD u osób dorosłych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako psycholog na oddziałach somatycznych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej oraz na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, gdzie zajmowałam się diagnozą i terapią neuropsychologiczną. Prowadziłam również szkolenia dla personelu medycznego z zakresu efektywnej komunikacji z pacjentem, interwencji kryzysowej i psychogeriatrii oraz wykłady i warsztaty dla pacjentów kardiologicznych i onkologicznych.

Umiejętności i kompetencje zawodowe poszerzam poprzez udział w projektach badawczych, konferencjach naukowych oraz szkoleniach i warsztatach z zakresu diagnozy psychologicznej, psychoterapii oraz szeroko pojętego zdrowia psychicznego – również umożliwiających świadczenie adekwatnej pomocy seniorom i społeczności LGBTQIAP.

W swojej codziennej pracy stosuję metody i techniki terapii poznawczo – behawioralnej, ale czerpię również z dorobku Terapii Schematu, Terapii Dialektyczno – Behawioralnej (DBT), Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) czy Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.