Marta Kroplewska

Marta Kroplewska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym (IV rok). Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Ukończyłam Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuję z młodzieżą od 16 roku życia oraz dorosłymi.

Prywatnie jestem wielbicielką polskiego morza, długich spacerów oraz kontaktu z naturą. W wolnym czasie staram się zachować równowagę pomiędzy aktywnym spędzaniem czasu, a zaszywaniem się z książką w spokojnym miejscu.

Marta Kroplewska – ZnanyLekarz.pl

Swoje doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać początkowo na praktykach studenckich, które ukierunkowały mnie na bezpośrednią pracę z drugim człowiekiem. Jednym z najważniejszych miejsc, w którym zdobyłam doświadczenie w zawodzie psychologa oraz, które skłoniło mnie do rozpoczęcia szkoły psychoterapii, to poradnia zdrowia psychicznego. W tym miejscu miałam możliwość pracować z pacjentami będącymi w kryzysie, prezentującym zaburzenia nastroju, lękowe, emocjonalne, z niskim poczuciem własnej wartości, fobią społeczną czy nerwicą natręctw. Powyższe doświadczenia pokierowały mnie do wyboru metod pracy z pacjentem opartych na dowodach naukowych, co niewątpliwie wyróżnia terapię poznawczo-behawioralną. Pozwala ona na zrozumienie, w jaki sposób nasze interpretowanie różnych sytuacji wpływa na spostrzeganie siebie, świata i innych ludzi, a także na to, jakie zachowanie prezentujemy. Terapia ta daje możliwość poznania siebie, uczy jak zmienić dysfunkcjonalne myślenie i zastąpić je zdrowszym, bardziej realnym. 

W mojej pracy kieruję się dobrem drugiego człowieka. Staram się stworzyć bezpieczną przestrzeń do terapii, aby stopniowo wspólnie z pacjentem pracować nad wyznaczonymi celami. Istotne jest dla mnie podążanie za drugim człowiekiem oraz towarzyszenie mu w procesie zmiany. W trakcie spotkań dostarczam drugiej osobie technik i narzędzi terapeutycznych, które są pomocne w zmianie myślenia i zachowania, a także wskazuję na już posiadane przez nią zasoby. Istotne jest dla mnie również aktywizowanie behawioralne pacjenta, zwłaszcza poza gabinetem, gdzie w środowisku naturalnym może sprawdzić swoje umiejętności oraz doświadczyć zmiany w obszarach, które dotychczas sprawiały trudność.  Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Poradni Zdrowia Psychicznego ALTERMED w Katowicach, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim, Oddziale Dzienny Psychiatrycznym w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, w Poradni Psychologicznej Jasna Psychoterapia w Warszawie oraz Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk.