Antonina Szumlas

Antonina Szumlas

Jestem psychologiem udzielającym pomocy psychologicznej, wsparcia psychologicznego oraz prowadzę diagnozę psychologiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży i praktyk w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy, w Środowiskowym Domu Samopomocy “
Ad Vitam Dignam” oraz w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju “Przestrzeń”.

Ukończyłam I oraz II część szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowania, która jest przebadaną naukowo, krótkoterminową formą wsparcia psychologicznego wykorzystywaną w pracy z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych, nastroju, kryzysów psychicznych, a także z osobami chorującymi somatycznie.

Antonina Szumlas – ZnanyLekarz.pl

W swojej codziennej pracy używam narzędzi o potwierdzonej naukowo skuteczności, stale podnoszę swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach oraz regularnie korzystam z superwizji. Do moich zawodowych zainteresowań należy psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem II fali nurtu Poznawczo – Behawioralnego oraz nurt Akceptacji i Zaangażowania a także psychoterapia integratywna.

Jestem również psychologiem biznesu z doświadczeniem w środowisku korporacyjnym, gdzie zajmuję się rekrutacją, prowadzę szkolenia, zajmuję się doradztwem zawodowym. Pracując z ludźmi zwracam uwagę na niepowtarzalny charakter ich przeżyć i uwarunkowań, zwracam uwagę na zasoby klientów i możliwość wykorzystywania ich w poprawie ich funkcjonowania psychicznego oraz doceniam skuteczność interwencji poznawczych i behawioralnych.